Vilkår og betingelser

Følgende angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av teppefliser.com. Vilkårene gjelder for alt salg fra teppefliser.com så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene seg imellom. Betingelsene er utarbeidet ihht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser

Alle priser i butikken er oppgitt ink. mva. og eks. frakt, dersom annet ikke er spesifisert. Om det skulle ha forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Teppefliser.com kan dette endres uten unntak dersom kunden blir gjort oppmerksom på forholdet på forhånd, og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt

Kunder kan beregne frakten på produkter i handlekurven med med en fraktkalkulator. For å gjøre dette må man legge det aktuelle produktet i sin handlekurv med det antallet man ønsker å bestille. Naviger deretter til handlekurven og skriv inn ditt postnummer i fraktkalkulatoren. Her vil du så få opp fraktkostnad på det du har i handlekurven.

Dette kan også gjøres uten å bestille produktet. Vil du bestille varene fra handlekurven trykker du på kasse-knappen som tar deg videre til levering- og betalingsinformasjon. Du har ikke bestilt noe fra oss før du har bekreftet ordren i steg 6.

Levering

Leveringstidene som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Leveringstid beregnes fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes alminnelige hverdager, ikke helger og helligdager. Dersom kunde ønsker å utsette levering kan dette avtales på forhånd. Utsettelse av levering forutsetter at varene er betalt i sin helhet. Kunden er ansvarlig for å være til stede på den aktuelle leveringsadressen for å ta imot varene. Betalt frakt er inkludert levering til adresse. Betalt frakt inkluderer ikke innbæring av produktene, innbæring er kundens ansvar. Alle oppgitte leveringstider er et estimat og er veiledende, de kan derfor avvike. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere forvarsel.

Teppefliser.com forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i lagersituasjon.

Varemottak

Kunden er ansvarlig for å umiddelbart kontrollere varene for transportskade når varene mottas. Dersom skader oppdages skal dette dokumenteres i bilder og noteres på transportselskapets fraktbrev, samt underskrives av både kunde og sjåfør. Bilder og kopi av fraktbrev sendes umiddelbart til oss på e-post post@lindholm.as. Det gis ikke erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Eventuelt skadede varer skal lagres av kunde for henting av transportselskap. Ved dokumentert skadede varer sendes produkterstatning snarest, eventuelt blir kunden refundert for de skadede varene raskest mulig.

Produktkontroll

Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere produktet for feil før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkter med feil som er ferdig montert.

Reklamasjon

Ved feil og mangler på produkt kjøpt hos Teppefliser.com må du som kunde ta kontakt med oss for behandling av en mulig reklamasjon.

Før feil meldes må kunden undersøke om feil skyldes uriktig bruk og/eller montering av produktet. Dersom produktet ikke fungerer slik Teppefliser.com har beskrevet må kunden melde dette til Teppefliser.com. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom kunden ikke gir Teppefliser.com beskjed straks mangelen er oppdaget eller burde vært oppdaget.

Avhjelp

Teppefliser.com forpliktes snarest mulig etter å ha blitt kjent med mangler ved produkter levert av Teppefliser.com å iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Teppefliser.com, dekkes ikke disse utgiftene av Teppefliser.com.

Angrefrist

Ved kjøp av varer hos Teppefliser.com har kunden 14 dagers ubetinget angrefrist på kjøpet. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf.Angrerettloven paragraf 15 første ledd).

Retur

Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Eventuelle skadde varer skal lagres hos kunde for henting av transportselskap. Ved dokumentert skade på vare sendes produkterstatning snarest, eventuelt blir kunden refundert for de skadede varene. Dersom kunden ønsker å returnere varer tas hele kartonger i retur. Alle returer skal på forhånd avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Alle varer som skal returneres skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Kostnad for returfrakt dekkes av kunden. Kontakt kundeservice på telefon 35 90 12 12 eller på e-post: post@lindholm.as for å avtale retur. Teppefliser.com godtar ikke retur av varer som ikke er skadede eller som er feillevert.

Force majeur

Dersom Teppefliser.com forhindres i å levere eller foreta pliktet omlevering eller blir slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver omstendighet når partene ikke kan råde over den. Ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Teppefliser.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ekstraordinære forhold

Ved ekstraordinære forhold er Teppefliser.com kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler på varen. Dette faller likevel bort dersom Teppefliser.com godtgjør at mangler ved produktet skyldes forhold utenfor Teppefliser.com sin kontroll og hvis følger Teppefliser.com ikke kan ventes å unngå eller overvinne. Teppefliser.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Teppefliser.com sin side.

Salgspant/betalningsvilkår

Jamført med pantelovens paragraf 3-14 flg har Teppefliser.com salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger.

Endring i vilkårene

Teppefliser.com forbeholder retten til å endre gjeldende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivninger.