Betingelser

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Teppefliser.com. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Teppefliser.com så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser

Alle priser er oppgitt ink. mva. og eks.frakt, hvis ikke annet er spesifisert. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Teppefliser.com kan dette endres uten unntak dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Frakt

Når du finner et produkt som du ønsker å bestille fra oss kan du beregne frakten på det aktuelle produktet med vår fraktkalkulator. For å gjøre dette må du legge det aktuelle produktet i din handlekurv med det antallet du ønsker. Du går deretter inn i handlekurven og skriver inn ditt postnummer i fraktkalkulatoren. Du vil da få opp fraktkostnad på det du har i handlekurven.

Dette kan du gjøre uten å bestille produktet. Ønsker du å bestille varene du har i handlekurven trykker du på kasse som tar deg til levering- og betalingsinformasjon. Du har ikke bestilt noe fra oss før du har bekreftet ordren i steg 6.

Levering

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Leveringstid beregnes fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og ikke helger og helligdager. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales på forhånd. Dette forutsetter at varene er betalt i sin helhet. På leveringstidspunktet er det kundens ansvar å være tilstede på den aktuelle leveringsadresse for varemottak. Betalt frakt er inkl levering til adresse men ikke innbæring av produktene. Innbæring er kundens ansvar. Alle oppgitte leveringstider er veiledende, og kan avvike. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere forvarsel.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i lagersituasjon.

Varemottak

Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for å umiddelbart kontrollere varene for transportskade. Dersom skade oppdages skal dette dokumenteres i bilder og noteres på transportselskapets fraktbrev og underskrives av både kunde og sjåfør. Bilder og kopi av fraktbrev sendes umiddelbart til vår e-post. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Eventuelt skadede varer skal lagres av kunde for henting av transportselskap. Ved dokumentert skadede varer sendes produkterstatning snarest, eventuelt blir kunden refundert for de skadede varene.

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er ferdig montert.

Reklamasjon

Ved feil og mangler på produkt kjøpt hos Teppefliser.com må du som kunde ta kontakt med oss for behandling av en mulig reklamasjon. 

Før feil meldes må kunden undersøke om forholdet skyldes feil bruk og/eller montering av produktet. Dersom produktet ikke fungerer slik Teppefliser.com har beskrevet må kunden melde dette til Teppefliser.com. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Teppefliser.com melding straks etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp

Teppefliser.com forpliktes til snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Teppefliser.com å iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Teppefliser.com, dekker ikke Teppefliser.com disse utgiftene.

Angrefrist

Ved kjøp av varer hos Teppefliser.com har kunden 14 dagers ubetinget angrefrist på kjøpet. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren. (jf.Angrerettloven paragraf 15 første ledd).

Retur

Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Eventuelt skadede varer skal lagres av kunde for henting av transportselskap. Ved dokumentert skadede varer sendes produkterstatning snarest, eventuelt blir kunden refundert for de skadede varene. Dersom kunden ønsker å returnere varer tas hele kartonger i retur. Alle returer skal på forhånd avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Alle varer som skal returneres skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Kostnad for returfrakt dekkes av kunden. Kontakt kundeservice på telefon 35 90 12 12 eller på email: post@Teppefliser.com for å avtale retur. Vi godtar ikke retur av varer som ikke er skadede eller som er feillevert. 

Force majeur

Er Teppefliser.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkalleleser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Teppefliser.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ekstraordinære forhold

Teppefliser.com er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Teppefliser.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Teppefliser.com sin kontroll og som Teppefliser.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Teppefliser.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Teppefliser.com sin side.

Salgspant/betalningsvilkår

Teppefliser.com har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens paragraf 3-14 flg.

Endring i vilkårene

Teppefliser.com forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.